IDÉ

Affärsutveckling för företag med ambition att växa

Tailorbird hjälper företag att tydliggöra sitt erbjudande, hitta nya affärsområden och nå nya marknader. Allt i syfte att få företag att växa.
KUNDER

De som vill växa

Världen förändras konstant med nya spelregler på marknaden och förändrade beteenden. Tailorbird jobbar tillsammans med de som bestämt sig för att vara vinnare i förändring och som har ett syfte att göra världen lite bättre.
För företag som
  • vill vara proaktiva för att behålla konkurrenskraft på en föränderlig marknad

  • vill veta vilka möjligheter det finns att digitalisera hela eller delar av verksamheten

  • märker av nya beteenden och vill ha hjälp att ta fram nya affärsidéer som kompletterar deras affär

För kommuner och destinationer som
  • vill få en tydligare roll på marknaden

  • märker av eller går igenom en stor förändring på platsen och vill ha ett arbetssätt och idéer på hur de kan dra nytta av utvecklingen

För startups och spinoffs som
  • vill ha in kompetens inom marknad och sälj och bygga sin affärsidé till något större

  • sitter på en idé som inte passar inom befintlig verksamhet och vill se om den har potenial att växa

  • vill höja sitt marknadsvärde inför en investeringsrunda

TJÄNSTER

Insatser som ökar värdet för dig och din kund

I förändringsarbete är det viktigt att insatserna leds och implementeras utifrån ett förhållningssätt att insikter och vägval som kommer fram i processen får vara ledande in i nästa steg. Kanske är någon av tjänsterna nedan det första steget mot ökat värde?

Tailorbird

Business Review

En överblick och analys som resulterar i insikter och idéer på hur företag hittar nya sätt att sälja, når nya affärsområden eller marknader eller på annat sätt ökar värdet av varumärket och affären.

Tailorbird

Compass

Ett viktigt strategiskt arbete för företag och projekt som behöver sätta eller förtydliga riktning eller som känner att de inte riktigt vet var de ska börja. Compass är en workshopserie där vi med hjälp av metoden NÖHRA tar ut ett önskat läge och ett arbetssätt framåt.

Tailorbird

Concept

En beskrivning och ibland visualisering av ett eller flera scenarier som en organisation kan ta och som kan användas som beslutsunderlag i större strategiska vägval.

Tailorbird

Category Entry Point

CEP är ett strategiskt arbete som sätter ramarna för hur företag får ut sin produkt eller tjänst på mest effektiva sätt mot alla potentiella kunder. Tailorbirds CEP skapar ett arbetssätt för detta och passar även bra som startarbete när marknads- och säljavdelningar behöver kunskapsutbyte och en gemensam riktning.

Tailorbird

Invest

Tailorbird investerar i idéer som har potential att växa. Tailorbird söker människor som är riktigt duktiga inom sitt kompetensområde/bransch och som har en idé som gör världen bättre.

Tailorbird

Lead

Processledning, föreläsningar och utbildningar inom området affärsutveckling med fokus på kompetensutveckling inom marknad och sälj. 

TEAM

De som gillar att göra skillnad

Tailorbird blir ett med ditt företag för ett tag. Kontakta oss om du är på väg att fatta viktiga strategiska och behöver ledning och extra kompetens inom marknad och sälj.

Malin Hollström

VD / Affärsutvecklare
malin@tailorbird.se
+ 46 73 83 162 88

Niklas Berg

Affärsutvecklare
niklas@tailorbird.se
+46 70 930 60 37